Ifavn.dk © 2007 •

 

Ifavn.dk

• Slynger og bæreseler »

• Sy en Babyslynge »

• Køb en Babyslynge »

• Nærhed og tryghed » 

• Sov sammen »

• I favn principper »

 Amning »

 

Nærhed og Tryghed

 

For langt de fleste forældre er nærhed og opmærksomhed på barnet instikttivt. Opdragelse med hjertet er naturligt og barnets behov sættes oftest over forældrenes. Det er vigtigt at denne naturlige følelse opmuntres, da barnet og forældrene i dette samspil, vil opleve et mere harmonisk samvær.

Nyfødte børn bliver ikke forkælede, når man lytter til deres behov og forsøger at opfylde dem. Når en baby græder, er der en grund. Grunden behøver ikke være mad eller en tør ble. Det kan også være et behov for nærhed og tryghed, der skal opfyldes. Når baby oplever forældrenes nærhed, falder hun oftest til ro. Det er vigtigt at man trøster sit grædende barn, hvis man vil styrke barnets selvfølelse.

Mange har fået den fejlagtige opfattelse, at det lille barn græder for at tage magten fra forældrene. Hvis man som forældre prøver at trøste sit grædende barn, forkæler man barnet og vænner barnet til at man springer ved den mindste lyd. Dette vil barnet udnytte og blive mere grædende...! Derfor rådes der til at barnet skal have lov at græde og "lære" at det er de voksne der bestemmer.

Sandheden er lige omvendt. Et grædende barn, der ikke tages op, vil opleve at hun ikke får sit behov for trøst opfyldt og vil i starten græde endnu mere. Hvis barnet stadig ikke trøstes, vil det efterhånden blive mindre signal givende, således at barnet i extreme tilfælde ender i apati. Barnet oplever at det ikke kan få sine behov opfyldt og vil herefer "gå ind i sig selv".

Der er foretaget iagtagelser på børnehjem i 40'erne af en kendt amerikansk psykolog; Rene Spitz, der tydeligt viser hvordan spædbørnene starter med at være grædende, senere værger de sig ved kropskontakt, stopper med at tage føde til sig, bliver passive og ender i autisme, hvis kropskontakten ikke gives. Til historien hører at alle barnets basale behov blev opfyldt, de fik flaske og blev skiftet - der var bare ikke tid og kropskontakt til børnene.

Tæt kontakt med baby, giver dig mulighed for at lære og tyde babys signaler og tage hånd om babys behov, inden baby græder. Denne oplevelse af at babys behov bliver opfyldt, giver baby en tryghed for at "mor eller far hjælper - jeg behøver ikke græde, de lytter med det samme".

Børn i primitive samfund bliver båret, mest af praktiske hensyn, men også fordi det føles naturligt at have "sin unge på sig". Disse børn græder stort set ikke. Maden er inde for rækkevidde og mors velkendte bevægelser er beroligende og trygge.

Føler I som forældre, at det er rigtigt at barnet opholder sig meget hos jer, så er følelsen naturlig og skal ikke bekæmpes, men nydes. Lad barnet sove i din favn, hvis du føler behov, det er ikke "forkert". Barnet kan lide jeres berøring og sanser jer stærkt. Barnets selvfølelse bliver stærk og I vil opleve, hvordan barnet får "fyldt op" af tryghed, således at tilfredsheden og uafhængigheden af jeres nærvær bliver større.